Algemene voorwaarden

————————————–
Algemene voorwaarden & Klantinformatie
————————————–

Inhoudsopgave
————-
1. Geldigheid
2. Sluiting Overeenkomst
3. Herroepingsrecht
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Leverings- en verzendvoorwaarden
6. Aansprakelijkheid voor gebreken
7. Toepasselijk, Bevoegde Rechter
8. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Geldigheid
1.1 Deze algemene voorwaarden van STEL Multimedia GmbH (hierna “de verkoper”) gelden voor alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna genoemd “klant”) sluit met de verkoper betreffende de door de verkoper op het Autoradio24 (hierna genoemd “Autoradio24”) aangeboden goederen en/of diensten. De toepasselijkheid van door de klant gehanteerde eigen voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
1.2 Een consument in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die rechtshandelingen verricht voor doeleinden die overwegend buiten de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf vallen. Een ondernemer in de zin van onderhavige algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere personenvennootschap die een rechtshandeling aangaat in het kader van haar zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf.

2) Sluiting Overeenkomst
2.1 Indien de verkoper een artikel in het formaat “nu kopen” toont nodigt hij de klant uit tot het uitbrengen van een bindend aanbod. Sluiting van de overeenkomst komt tot stand wanneer de klant door aanklikken van de knop “nu kopen” het artikel bestelt en de verkoper de bestelling accepteert.
2.2 De verkoper kan de bestelling van de klant binnen 7 dagen aannemen,
als hij de klant een schriftelijke opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) stuurt, waarbij het toegang hebben tot de opdrachtbevestiging van de klant doorslaggevend is, of
als hij de klant de bestelde artikelen levert, waarbij het toegang hebben tot de artikelen van de klant doorslaggevend is, of
als hij de klant na afgifte van deze bestelling om betaling verzoekt.
De verkoper stuurt de klant in elk geval een bevestiging van de bestelling toe met daarbij een aanleiding hoe de algemene voorwaarden via de functie ‘Afdrukken’ gedownload en afgedrukt kunnen worden.
Als er meerdere van voorgenoemde alternatieven zijn, dan komt de overeenkomst tot stand, wanneer een van voorgenoemde alternatieven het eerst aan de orde is. Neemt de verkoper de bestelling van de klant niet aan binnen de genoemde termijn, dan geldt dit als afwijzing van de bestelling, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn wilsverklaring.
2.3 De tekst van de overeenkomst wordt door de verkoper opgeslagen en na sluiten van de overeenkomst samen met de AVV en Klantinformatie in schriftelijke vorm (bijv. e-mail, fax of brief) toegezonden aan de klant.
2.4 Vóór totstandkoming van een bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper op de website van Autoradio24 kan de klant zijn data te corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord en muis functies.
2.5 Als de klant als verbruiker optreedt, is er alleen een Nederlandstalige versie beschikbaar voor het afsluiten van de overeenkomst.

3) Herroepingsrecht
Consumenten hebben in beginsel een recht op herroeping. Meer informatie over het herroepingsrecht kan worden gevonden in de standaardinstructies voor herroeping van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden
4.1 De door de verkoper aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.
4.2 De klant beschikt over verschillende betalingsmogelijkheden, die worden aangegeven op de website van de verkoper.
4.3 Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst te worden voldaan.
4.4 Bij keuze voor de betalingsmethode ‘PayPal’ verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg volgens de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden ingezien via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=nl_NL. Hiervoor wordt onder meer vereist dat de klant een PayPal-rekening opent of reeds beschikt over een PayPal-rekening.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden
5.1 Voor zover niet iets anders is overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant aangegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering. Bij keuze voor de betalingsmethode PayPal is echter het adres bepalend dat de klant tijdens de betaling bij PayPal aangeeft.
5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.
5.3 Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

6) Aansprakelijkheid voor gebreken
In het algemeen zijn de wettelijke regelingen betreffende de aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing en in het bijzonder gelden er volgende bepalingen:
6.1 Voor klanten niet in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening (consumenten)
De consument moet het gebrek aan de gekochte zaak binnen twee maanden na ontdekking van de schade melden aan de verkoper.
De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf het melden van het gebrek.
6.2 Afgezien van de contractuele vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek bestaat er geen aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper in verband met gevolgschade of letselschade op grond van gebreken met betrekking tot de veiligheid van de gekochte zaak (BW 6:186, BW 7:24). Dit geldt niet
wanneer de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;
indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

7) Toepasselijk, Bevoegde Rechter
7.1 Handelt de klant als consument zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de woonplaats van de klant.
7.2 Handelt de klant als ondernemer zoals bedoeld bij punt 1.2, dan geldt voor alle rechtsbetrekkingen van de partijen het recht van de staat waar de verkoper zijn hoofdkantoor heeft met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken en de plaats van de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen op grond van deze overeenkomst richt zich naar de plaats van het hoofdkantoor van de verkoper.

8) Alternatieve geschillenbeslechting
8.1 De EU-Commissie stelt op internet onder de volgende link een platform beschikbaar voor de onlinebeslechting van geschillen: www.ec.europa.eu/consumers/odr
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op grond van verkoop- of dienstenovereenkomsten via internet, waarbij een consument betrokken is.
8.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

——————————–
Informatie over de bescherming van de gegevens
——————————–

1) Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens en contactgegevens van de persoon die verantwoordelijk is
1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt (de “Website”) en dank u voor uw interesse. In het Volgende zullen wij u informeren over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze Website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.
1.2 de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens voor de toepassing van de verordening gegevensbescherming (DSGVO) STEL Multimedia GmbH Päwesiner Weg 20, 13581, Berlijn, Duitsland, Tel.: 0 30 – 84 31 87 30, Fax: 0 30 – 75 65 02 55 E-Mail: info@stel-multimedia.de. Voor de verwerking van persoonsgegevens Controller is de natuurlijke Persoon of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

2) neem contact op met
In de context van het contact (bijvoorbeeld via het contactformulier of E-Mail) persoonlijke gegevens worden verzameld, welke dat zijn kunt u zien in het contact formulier. Deze gegevens worden opgeslagen en uitsluitend voor het doel van het beantwoorden van uw vraag of neem contact op met en de bijbehorende technische Administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens van onze legitiem belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met art. 6, Para. 1 lit. f DSGVO. Wil je contact bij het sluiten van een overeenkomst, aanvullende wettelijke basis voor de verwerking van artikel 6, Para. 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de laatste verwerking van uw aanvraag, dit is het geval indien uit de omstandigheden, dat de persoon in kwestie is opgelost en tenzij er wettelijke retentie verplichtingen.

3) gebruik van uw gegevens voor het toesturen van de nieuwsbrief
Als u een geregistreerde Website en schrijf je in voor onze E-Mail Nieuwsbrief, zullen we regelmatig toezenden van informatie over onze Aanbiedingen. Als u zich abonneert op onze Nieuwsbrief, geef je ons je toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 6, Para. 1 lit. een DSGVO. Met uw inschrijving op de Nieuwsbrief, u hebt ons als een “opgeslagen verkoper” in de instellingen van “Mijn eBay”. Je kunt afmelden van de Nieuwsbrief op elk gewenst moment door het verwijderen van ons een opgeslagen verkoper in uw instellingen naar “Mijn eBay”. Na afmelding van uw E-mail adres zal onmiddellijk verwijderd worden in onze Nieuwsbrief mailing list, tenzij u uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij reserveren een meer uitgebreid gebruik van data dat is toegestaan door de wet en informeren wij u in deze Verklaring.

4) het verwerken van gegevens, het verwerken van de bestelling
4.1 om uw bestelling Te verwerken, werken we met de volgende serviceproviders om ons te helpen in zijn geheel of gedeeltelijk in de uitvoering van de afgesloten contracten. Deze dienstverleners zijn verzonden in overeenstemming met de volgende informatie, een aantal persoonlijke gegevens in.
4.2 De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt in het kader van de overeenkomst tot de afwikkeling verantwoordelijk zijn voor de levering, vervoer bedrijf, voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van de goederen. Uw betaling gegevens die we bieden in het kader van de verwerking van betalingen aan de erkende kredietinstelling, mits deze is voor de verwerking van de betaling. Waar payment service providers worden gebruikt, ons op de hoogte van dit hieronder expliciet. De wettelijke basis voor de verstrekking van gegevens in dit geval is artikel 6, Para. 1 lit. b DSGVO.
4.3 de aanbieder
– Plentymarkets
Het verwerken van de bestelling is gedaan via de service provider “plentymarkets” (plentymarkets GmbH, Bürgermeister-Brunner-Str. 15, 34117 Kassel). Naam, adres en eventueel andere persoonlijke gegevens die op grond van artikel 6. 1 lit. b DSGVO uitsluitend voor de afhandeling van Online orders in plentymarkets. Het doorgeven van uw gegevens vindt alleen plaats voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht is eigenlijk vereist. Details over de gegevens in plentymarkets en de privacybeleid van de plentymarkets GmbH zijn beschikbaar op de website van plentymarkets onder “plentymarkets.de eu kan worden bekeken.
4.4 In geval van betaling via PayPal, credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien beschikbaar – “kopen op rekening” of “termijnbetaling” via PayPal, geven wij uw betaalgegevens tijdens het betaalproces van PayPal (Europe) S. a. r. l. et Cie, S. C. A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (“PayPal”). De openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met artikel 6, Para. 1 lit. b DSGVO en slechts voor zover dit nodig is voor de transactie.
PayPal behoudt zich het recht voor betalingsmethoden credit card via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien beschikbaar – “kopen op rekening” of “termijnbetaling” via PayPal, de uitvoering van een krediet informatie. Voor dit doel, worden uw gegevens van de betaling zal, in voorkomend geval, in overeenstemming met art. 6, Para. 1 lit. f DSGVO op Basis van het gerechtvaardigde belang van PayPal het vinden van hun vermogen om te betalen aan credit rating bureaus. Het resultaat van de credit-check met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling, maakt gebruik van PayPal voor de toepassing van het besluit inzake de verlening van de betreffende betalingsmethode. Het krediet informatie kan bevatten kans waarden (zogenaamde Score waarden). Zo ver als Score waarden opgenomen in de resultaten van de credit check, ze hebben hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden. In de berekening van de Score waarden van de gegevensstroom met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het Adres. Verder de bescherming van persoonsgegevens, onder andere, de kredietbureaus, verwijzen wij naar het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt verzetten tegen deze verwerking van uw gegevens op ieder moment door een bericht naar PayPal. Echter, PayPal, indien van toepassing, blijft het recht voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij deze is voor de contractuele betaling verwerking nodig is.

5) de rechten van de Betrokken
5.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent aan u, de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens met uitgebreide rechten van betrokkenen (recht van toegang en interventie rechten), informeren wij u hieronder:
– Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 van de DSGVO;
– Recht op rectificatie op grond van artikel 16 DSGVO;
– Recht op Uitwissing van gegevens op grond van artikel 17 DSGVO;
– Het recht op beperking van de verwerking, bedoeld in artikel 18 DSGVO;
– Recht op informatie op grond van artikel 19 DSGVO;
– Recht om de draagbaarheid van gegevens, in overeenstemming met artikel 20 DSGVO;
– Het recht op een intrekking van de toestemming op grond van art. 7, Para. 3 DSGVO;
– Recht om een klacht in te dienen in overeenstemming met artikel 77 DSGVO.
5.2 recht op object
ALS WE HET PROCES IN HET KADER VAN EEN AFWEGING VAN BELANGEN, HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONZE DWINGENDE LEGITIEM BELANG HEBBEN TE ALLEN TIJDE HET RECHT, OM REDENEN IN VERBAND MET HUN SPECIFIEKE SITUATIE, TEGEN DEZE VERWERKING IS IN STRIJD MET DE VAN KRACHT VOOR HET TOEKOMSTIGE BEROEP.
U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN UW RECHT VAN VERZET, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE DESBETREFFENDE GEGEVENS. VERDERE VERWERKING, ECHTER, BLIJFT VOORBEHOUDEN WANNEER WE DE VERPLICHTE WAARDIG BESCHERMING KUNNEN AANTONEN REDENEN VOOR DE VERWERKING, MET HET OVERWICHT VAN DE BELANGEN, DE RECHTEN EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF VOOR DE VASTSTELLING, DE UITOEFENING OF DE VERDEDIGING VAN EEN RECHT IN RECHTE.
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT VOOR DOELEINDEN VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT U OP ELK OGENBLIK VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING LADEN VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DE DOELEINDEN VAN DERGELIJKE RECLAME. U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN DE TEGENSTELLING, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN UW RECHT VAN VERZET, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECT RECLAME DOELEINDEN.

6) de duur van het bewaren van persoonlijke gegevens
De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt berekend op basis van de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn (bijv., commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van de termijn, worden de overeenkomstige gegevens gewist als ze voldoen aan de overeenkomst of het Contract-onderhandelingen en/of ons deel hebben, hebben geen rechtmatig belang in de verdere opslag.

7) let op de privacy beleid
Voor alle verdere verwerking van gegevens, die verder gaan dan de hierboven beschreven verwerking van gegevens, het platform is verantwoordelijk. Voor meer informatie over het privacybeleid van een Webshop kunt u bekijken in het privacy beleid: https://autoradio24.nl/privacy/